Poznaj usługi

  Dla rodziców, którzy chcieliby otrzymać porady odnośnie nakierowania ich w jakim kierunku terapii warto pójść, a także skonsultowania swoich przemyśleń, obaw zachowań dziecka.

Forma

telefonicznie/online

 

 • Konsultacja, nie musi warunkować przyszłą współpracą. Może być doraźnym wsparciem.

 

  Kierowana do rodziców dzieci, którzy są na ostatnim etapie edukacji przedszkolnej i chcieliby usprawnić u dziecka:

 • koordynację ruchową,
 • motorykę małą (prawidłowe trzymanie narzędzia pisarskiego i jego nacisk na kartkę, korzystanie z nożyczek itp.),
 • pamięć logiczną,
 • utrzymanie uwagi,
 • rozumienie ze słuchu,
 • rozpoznawanie liczb,
 • podstawowe obliczenia matematyczne,
 • rozpoznawanie liter, czytanie.

Forma

 1. Konsultacja (telefoniczna lub online) – rozmowa z rodzicem, odnośnie tego co chciałby usprawnić u  swojego dziecka. Dostarczenie informacji z czym sobie radzi, a z czym ma trudności, jak funkcjonuje w grupie.
 2. Spotkanie online z dzieckiem i rodzicem – tworzymy wspólny, cotygodniowy plan pracy
 3. Zajęcia online z dzieckiem i/lub rodzicem (w zależności od potrzeb).
 4. Żeby zajęcia nie były nudne przenosimy się też na podłogę! 🙂
 5. Ostatnie 10/15 min. poświęcamy na omówieniu przeprowadzonych zajęć.
 6. Do dwóch dni roboczych wysyłam ćwiczenia/karty pracy do pracy w domu.
 7. Na każde zajęcia, na skrzynkę e-mail wysyłam ramowy plan zajęć, a także listę pomocy przydatnych dziecku na naszym spotkaniu.

 

  Kierowana rodzicom, dzieci szkolnych od 1 do 6 kl. szkoły podstawowej. Jeżeli nie jesteś w stanie wytłumaczyć czegoś swojemu dziecku, albo praca uniemożliwia Ci spędzanie dużej ilości czasu w domu, to Ja ze swoją ofertą wychodzę Ci na przeciw.

Forma

 1.  Konsultacja (telefoniczna/online) z rodzicem, odnośnie dziecka jak i tego z jakich przedmiotów byłaby potrzebna pomoc.
 2. Zajęcia online z dzieckiem.
 3. Żeby zajęcia nie były nudne przenosimy się też na podłogę! 🙂
 4. Oprócz pomocy w lekcjach, staram się przemycać różne techniki, ułatwiające zapamiętywanie i rozumienie przeczytanego tekstu, czyli jak się uczyć ze zrozumieniem.
 5. Ostatnie 10/15 min. poświęcamy na omówieniu przeprowadzonych zajęć.

Kieruję do rodziców dzieci będących w wieku przedszkolnym jak i szkolnym, u których zauważono lub też stwierdzono znaczne trudności w:

 • koncentracji uwagi,
 • poczuciu własnej wartości,
 • czytaniu/czytaniu ze zrozumieniem (dysleksja)
 • pisaniu – tak zwane „brzydkie pismo” (dysgrafia)
 • nieprawidłowym trzymaniu narzędzia pisarskiego (dyspraksja)
 • poprawnym zapisie wyrazów, mylenie liter, popełnianie licznych błędów ortograficznych (dysortografia)
 • myśleniu logicznym
 • dokonywaniu obliczeń matematycznych, z jednoczesnym nierozpoznawaniem/myleniem poszczególnych liczb/cyfr (dyskalkulia)

Skierowana jest także do dzieci:

 • o nieharmonijnym rozwoju, gdy poszczególne sfery rozwijają się w innym tempie np. przyśpieszenie rozwoju mowy i myślenia z jednoczesnym opóźnieniem rozwoju funkcji wzrokowo – ruchowych
 • zaburzoną integracja sensoryczną (np. drażliwość:metek na ubraniach, różnych struktur/faktur , czyli zaburzona sfera czuciowa, dotykowa, słaba równowaga, nadruchliwość, potykanie się itp.)
 • z niepełnosprawnością intelektualną
 • z nadpobudliwością psychoruchową ADHD

Forma

 1.  Konsultacja (telefoniczna/online) z rodzicem, naświetlenie występujących trudności u dziecka, przedstawienie dokumentacji, jeśli takowa jest, a także zobrazowanie zajęć online.
 2. Zajęcia zdalne z dzieckiem (jeżeli jest potrzeba może być przy nich rodzic/opiekun).
 3. Żeby zajęcia nie były nudne przenosimy się też na podłogę! 🙂
 4. Ostatnie 10/15 min. poświęcamy na omówieniu  z rodzicem przeprowadzonych zajęć.
 5. Do dwóch dni roboczych wysyłam ćwiczenia/karty pracy do pracy w domu
 6. Na każde zajęcia, na skrzynkę e-mail wysyłam ramowy plan zajęć, a także listę pomocy przydatnych dziecku na naszym spotkaniu.

 

  Kieruję do rodziców dzieci, u których zauważono lub stwierdzono obniżoną sprawność manualną (niekształtność liter, nieprawidłowe trzymanie narzędzia pisarskiego), percepcję wzrokowo – słuchowo – ruchową.

Forma

 1.  Konsultacja (telefoniczna/online) z rodzicem, naświetlenie występujących trudności u dziecka, przedstawienie dokumentacji, jeśli takowa jest, prac dziecka, a także zobrazowanie zajęć online.
 2. Zajęcia zdalne z dzieckiem (jeżeli jest potrzeba może być przy nich rodzic/opiekun).
 3. Na każdych  skupimy się na weryfikacji trudności (może występować ryzyko dysleksji),w obszarze motoryki dużej i małej a także przedstawienie planu działania, który względem potrzeb może ulec zmianie.

Ćwiczenia sprawdzające ryzyko zaburzenia grafomotoryki: umiejętności samoobsługowe dziecka jak np. wiązanie sznurowadeł, zakładanie i ściąganie bluzy/kurtki, ćwiczenia ruchowe np. pajacyk, skakanie na jednej nodze, odbijanie piłki itp., odwzorowanie figur, liter na duzęj powierzchni, stopniowe przechodzenie do mniejszych rozmiarów, trzymanie narzędzi pisarskich, nożyczek -> wycinanie, pisanie.

4. Żeby zajęcia nie były nudne przenosimy się też na podłogę! 🙂

5. Ostatnie 10/15 min. poświęcamy na omówieniu  z rodzicem przeprowadzonych zajęć.

6. Do dwóch dni roboczych wysyłam ćwiczenia/karty pracy do domu.

7. Na każde zajęcia, na skrzynkę e-mail wysyłam ramowy plan zajęć, a także listę pomocy przydatnych dziecku na naszym  spotkaniu.

8. Diagnoza kończy się po zweryfikowaniu każdego wyżej wymienionego obszaru. Po nich wiadome jest z czego dziecko      ma  trudności. Rodzic dostaje wytyczne, na czym należy się skupić i co korygować. Przedstawiam plan i kierunek dalszej pracy z dzieckiem.  

 

  Kieruję do rodziców dzieci, u których zauważono lub stwierdzono następujące trudności:

 • manualne, czyli nieumiejętność wiązania butów, nawlekania koralików, zapinania guzików, układania kloców,
 • grafomotoryczne, czyli niewłaściwe trzymanie narzędzia pisarskiego, także idąca za tym nieumiejętność odwzorowywania, posługiwania się prawidłowo nożyczkami, prace plastyczne są ubogie w szczegóły, a nawet niewyraźne,
 • w utrzymaniu się liniatury, a co za tym idzie? krzywe, nieprecyzyjne kształty liter, cyfr/liczb, odstępy między literami/wyrazami są za duże lub za małe, trudno się jest z tego rozczytać, zbyt wolne pismo,
 • w utrzymaniu równowagi podczas jazdy na rowerze, hulajnodze, nartach, desce snowboardowej itp, niezgrabność ruchowa, czyli częste potykanie się – brak koordynacji ruchowej,
 • w utrzymaniu prawidłowej postawy podczas siedzenie na podłodze, przy stole.

A także wyraźne niekontrolowanie prawidłowego utrzymania napięcia mięśniowego (z byt słabe lub zbyt mocne) w obręczy barkowej, kończyny górnej. Powoduje to nieprawidłowy nacisk na narzędzie pisarskie. Litery mogą być albo słabo widoczne, albo na tyle mocne, że przebijają na kolejna kartkę, trudno też takie zetrzeć gumką, mogą pojawić się dziury.

 • Przed wprowadzeniem tej terapii ważne jest wcześniejsze zdiagnozowanie sprawności grafomotorycznej.

  Forma

 1.  Konsultacja (telefoniczna/online) z rodzicem, naświetlenie występujących trudności u dziecka, przedstawienie dokumentacji, jeśli takowa jest, prac dziecka, a także zobrazowanie zajęć online.
 2. Zajęcia zdalne z dzieckiem (jeżeli jest potrzeba może być przy nich rodzic/opiekun).
 3. Na każdych  skupimy się na weryfikacji trudności ,w obszarze motoryki  małej, a także przedstawienie planu działania, który względem potrzeb może ulec zmianie.
 • Ćwiczenia te kierowane są nie tylko na usprawnianie dłoni i palców, ale także całego ciała. Działania są odpowiednio dobrane do poziomu manualnego jak i jego funkcjonowania poznawczego.

4. Żeby zajęcia nie były nudne przenosimy się też na podłogę! 🙂

5. Ostatnie 10/15 min. poświęcamy na omówieniu  z rodzicem przeprowadzonych zajęć.

6. Do dwóch dni roboczych wysyłam ćwiczenia/karty pracy do domu

7. Na każde zajęcia, na skrzynkę e-mail wysyłam ramowy plan zajęć, a także listę pomocy przydatnych dziecku na naszym spotkaniu.   Kieruję do rodziców, którzy chcieliby urozmaicić plan dnia dziecka jak i swój, biorąc w tym aktywny udział. To idealne połączenie dobrej zabawy z usprawnianiem słabszych stron Twojego dziecka.

Forma

 1.  Konsultacja (telefoniczna/online) z rodzicem, naświetlenie występujących trudności u dziecka, przedstawienie dokumentacji, jeśli takowa jest, a także zainteresowań dziecka.
 2. Na podstawie zebranej dokumentacji i wywiadu ułożony zostanie Plan, który składa się z następujących elementów:
 • listy ćwiczeń (aktywności), połączonej z kartami pracy;
 • spis gier/zabaw;
 • opis każdej z nich, jakie wnoszą korzyści.

+ Do wykorzystania konsultacja 30 min. (1×30 min. lub 2×15 min.) – wliczona w cenę  

 

 

Zajęcia dla trzech grup wiekowych (o- 23 m, 2 – 3 lat, 4 – 6 lat) w miejscowości Kępno z wiadomych powodów zostały zawieszone do odwołania. Miejmy nadzieje, że sytuacja się ustabilizuje i ponownie się spotkamy (osoby zapisane mają pierwszeństwo).

•••••••••

Szczegóły dotyczące ceny i zapisów znajdą się w zakładce Oferta