Palcem pisane. Terapia pedagogiczno – zajęciowa Katarzyna Grzesiak

Prowadzę terapię:

Pedagogiczną, to skuteczne metoda pracy z dziećmi i młodzieżą mającymi trudności edukacyjne czy problemy zachowawcze.

Dla kogo?

– dla osób z wadami słuchu fonemowego,

– dla osób z zaburzeniami spostrzegania wzrokowego lub słuchowego,

– dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo, -dla osób z problemami koncentracji uwagi,

-dla dyslektyków – dysgrafików -dysortografików/dyskalkulików

-dla dzieci z hiperleksją (dysleksja bezpośrednia, jest nietypowym zaburzeniem procesu czytania, objawiającym się bardzo słabym rozumieniem przeczytanego tekstu).

Prowadzę:

* diagnozę i trening umiejętności grafomotorycznych dzieci i młodzieży,

* Indywidualny Kinestetyczny Trening Pisania (IKTP) a tym samym przygotowuję do pisania lub udoskonalam funkcję pisania.

Program zajęć:

1. Moduł diagnostyczny:

– sprawność grafomotorycznej dziecka,

– badanie analizy i syntezy wzrokowej,

– tempo i technika pisania,

– gotowość do pisania.

2. Moduł Terapeutyczny:

Poziom I – przygotowanie do pisania

Poziom II – Indywidualny Kinestetyczny Trening Pisania(c)

Poziom III – wspomaganie funkcji pisania.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotoryką obejmuje diagnozę, po której na jej podstawie zostanie ułożony plan usprawniania rozwoju dziecka w sferze: fizycznej psychicznej a także społeczno – emocjonalnej.

Na zajęciach kładziony jest szczególny nacisk na stymulację polisensoryczną, czyli wzrok, słuch, dotyk, węch. Jest to niezbędne do pobudzenia układu nerwowego u dziecka.

Zajęcia grupowe dla dzieci w wieku od 0 -8 lat.

Czym jest Sensoplastyka® i na co wpływa odsyłam Was do mojego artykułu, tutaj.

Terapia ręki – usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców mający na celu zaangażowanie całej kończyny górnej w wykonywanie różnorodnych zadań poprawiających jej funkcjonowanie i doskonalenie ruchów precyzyjnych, w tym przygotowanie do pisania.

Oferta skierowana jest do:

– rodziców

– innych pedagogów i terapeutów potrzebujących wsparcia lub wymiany doświadczeń

– możliwość konsultacji online.

Moją misją jest:

wspieranie i usprawnianie rozwoju motoryki małej i dużej a także kompetencji interpersonalnych, które wspomagają w wychodzeniu poza własną strefę komfortu,
łamanie stereotypów i poglądów odnośnie niepełnosprawności.

Jeżeli nie widzisz oferty dla siebie, skontaktuj się ze mną a znajdziemy wspólne rozwiązanie.

Po więcej informacji zapraszam tutaj.