Pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny  i zajęciowy, terapeuta ręki, trener umiejętności społecznych – TUS

W 2014 roku zdobyłam tytuł magistra pedagogiki na Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Otrzymałam uprawnienia do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z psychomotoryką.

W 2012 roku ukończyłam studia I stopnia z pedagogiki specjalnej, również na Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu.

 W lutym 2019 r. odbiorę dyplom ukończenia studiów podyplomowych z:

  • Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej   i przedszkolnej;
  • Terapii pedagogicznej i zajęciowej.

Ukończone kursy i szkolenia:

  • 02.12 – 03.12.2018r. – Trener Umiejętności Społecznych – TUS, szkolenie certyfikowane,
  • 24.06.2018 r. – Trener Grafomotoryki, szkolenie certyfikowane
  • 07.04.2018 r. – Terapia ręki i zaburzeń  motoryki małej I i II stopnia, diagnoza, terapia, masaż, szkolenie certyfikowane
  • 28.03.2017 r. – Dziecko z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego w środowisku edukacyjnym,
  • 28.01.2017 r. – Skuteczne techniki motywowania ucznia do pracy; Zmysłoplastyka w Integracji Sensorycznej; Dziecko nadpobudliwe ruchowo.
  • 2013 r. – Psychomotoryka, która porusza dogłębi,
  • 2011 r. Psychospołeczne aspekty HIV/AIDS dla pedagogów i psychologów,
  •  2011 r. Pierwsza Pomoc w nagłych wypadkach.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszam na moje konta społecznościowe znajdujące się w nagłówku strony.