Pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny  i zajęciowy, nauczyciel, terapeuta ręki, trener umiejętności społecznych – TUS

Pracuję w szkole podstawowej jako nauczyciel wspierający. Prowadzę zajęcia rewalidacyjne.

Prowadzę własną działalność – Palcem pisane. Terapia pedagogiczno – zajęciowa.

Więcej informacji znajdziesz w zakładce Oferta jak i na FB.

W lutym 2019 roku ukończyłam podyplomowe studia z pedagogiki na Wyższej Szkole Zarządzania we Wrocławiu. Dające kwalifikacje do wykonywania zawodu:

 • nauczyciela z zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • terapeuty pedagogicznego i zajęciowego.

W 2014 roku zdobyłam tytuł magistra pedagogiki na Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Otrzymałam uprawnienia do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z psychomotoryką.

W 2012 roku ukończyłam studia I stopnia z pedagogiki specjalnej, również na Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu.  


Ukończone kursy i szkolenia:

 • 23.06.2019 – certyfikat ukończenia kursu polskiego języka migowego (PJM),
 • 13.01.2019 r. – Sensoplastyka(R) Trener 1 st.
 • 02.12 – 03.12.2018r. – Trener Umiejętności Społecznych – TUS, szkolenie certyfikowane,
 • 24.06.2018 r. – Trener Grafomotoryki, szkolenie certyfikowane
 • 07.04.2018 r. – Terapia ręki i zaburzeń  motoryki małej I i II stopnia, diagnoza, terapia, masaż, szkolenie certyfikowane
 • 28.03.2017 r. – Dziecko z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego w środowisku edukacyjnym,
 • 28.01.2017 r. – Skuteczne techniki motywowania ucznia do pracy; Zmysłoplastyka w Integracji Sensorycznej; Dziecko nadpobudliwe ruchowo.
 • 2013 r. – Psychomotoryka, która porusza dogłębi,
 • 2011 r. Psychospołeczne aspekty HIV/AIDS dla pedagogów i psychologów,
 •  2011 r. Pierwsza Pomoc w nagłych wypadkach.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszam na moje konta społecznościowe znajdujące się w nagłówku strony.